Het is duidelijk dat bij het voorbereiden en realiseren van deze Brabantdag  en de (regionale) afdelingsbijeenkomsten veel handen nodig zijn. Zo is er een organisatie met een stuurgroep (bestuurders van de vier Brabantse afdelingen en derden) met projectteams. Ook derden zoals heemkundeverenigingen, archieven, hogescholen, (non)-commerciële organisaties enz. zijn direct betrokken. Hier tref je informatie over wie erbij betrokken zijn.

 

Stichting Evenementen NGV

Deze nieuw opgerichte stichting (december 2016) organiseert vanaf heden landelijke NGV-evenementen. Te beginnen in Brabant. Zo kunnen ervaringen elders in andere landsdelen worden meegenomen bij de voorbereidingen van nieuwe evenementen.

 • Jos Taalman, voorzitter
 • Anton Neggers (secretaris)
 • Martien van de Donk (penningmeester)

Deze Stichting Evenementen NGV heeft de Stuurgroep Brabantdag 2017 verzocht de activiteiten in de Brabantse provincie voor te bereiden en organiseren.

 

Stuurgroep Brabantdag 2017

De stuurgroep is samengesteld uit bestuursleden van de vier regionale afdelingen (eerste vier namen), een lid van het landelijk bestuur, plus een tweetal externen (projectmanager en communicatieadviseur).

 • Peter de Bruin (voorzitter, bestuurslid NGV-afdeling ’s-Hertogenbosch en Tilburg)
 • Anton Neggers (lid, voorzitter NGV-afdeling Kempen- en Peelland)
 • Jos Taalman (lid, voorzitter NGV-afdeling West Noord-Brabant)
 • Piet Huvenaars (lid, secretaris NGV-afdeling Land van Cuijk en Ravenstein)
 • John Boeren (lid, 2e voorzitter hoofdbestuur NGV)
 • Theodoor van Leeuwen (lid, communicatieadviseur)
 • Martien van de Donk (lid)
 • Marian Baardwijk (lid, projectmanager) — niet op de foto

Onder toezicht van de stuurgroep zijn enkele projectgroepen actief: programma, financiën en PR. De bewaking van alle activiteiten staat onder leiding van de projectmanager.

 

Comité van Aanbeveling

Prominente Brabanders vormen het Comité van Aanbeveling:

            

 • Wim van de Donk, Commissaris van de Koning (voorzitter)
 • René Bastiaanse, directeur Brabants Historisch Informatie Centrum
 • Arnoud-Jan Bijsterveld, hoogleraar Cultuur Tilburg University
 • Ineke Stroucken, directeur Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
 • Patrick Timmermans, directeur Erfgoed Brabant

 

ANBI

De Stichting Evenementen NGV beschikt over de ANBI-status sinds 1 januari 2017. Zie pdf hieronder voor nadere informatie:

Gegevens Stichting Evenementen NGV

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

 

 

 

 

Nederlandse Genealogische Vereniging

Bezoekadres: Kosterijland 3, 3981 AJ Bunnik

Postadres: Postbus 50, 3980 CB Bunnik