Wie naar de Brabantdag Familiegeschiedenis komt, kan luisteren naar uiteenlopende verhalen en presentaties. Bijvoorbeeld naar de verhalen van Arthur de Vries en Willy Piron. Wie zijn zij en waar gaan zij het op 4 november over hebben?

Arthur de Vries is oud-voorzitter van heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’ en bestuurslid van diverse Oirschotse erfgoedinstellingen. Tijdens de Brabantdag vertelt hij over de Oirschotse stoelenindustrie, die van 1860 tot 1980 bloeiend was. In Amerika opgedane kennis over ‘moderne’ fabricagemethoden lag ten grondslag aan het alom bekende model van de Oirschotse stoel. Arthur doet opgang en neergang  van de industrie uit de doeken.

Willy Piron studeerde kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Sinds 2008 is hij hoof van het Centrum voor Kunsthistorische Documentatie van deze universiteit. Hij is onder meer gespecialiseerd in laatmiddeleeuwse draagtekens, waarvan er in Nederland duizenden zijn teruggevonden. Een groot aantal wordt gevormd door bedevaartsouvenirs. Willy geeft uitleg over waarom mensen op bedevaart gingen, over de insignes en over hun functie. Hij legt de nadruk op insignes die in Brabant zijn gevonden of gemaakt. Het Mirakelboek van de Zoete Lieve Vrouwe van Den Bosch gebruikt hij als bron voor onderzoek.