Wie naar de Brabantdag Familiegeschiedenis komt, kan luisteren naar uiteenlopende verhalen en presentaties. Bijvoorbeeld naar de verhalen van Jos Mandos en Jos Swanenberg. Wie zijn zij en waar gaan zij het op 4 november over hebben?

Jos Mandos uit Boxtel is een spoorwegliefhebber. Hij heeft diverse publicaties met een spoorwegonderwerp verzorgd. Zoals bijvoorbeeld het in 2015 verschenen boek over de 150-jarige geschiedenis van het station in Boxtel. In zijn presentatie gaat hij in op de binnenlandse migratie ten gevolge van de komst van de spoorwegen in Nederland. Overplaatsingen van werknemers – en hun gezinnen – waren volstrekt normaal. Dit zorgde ervoor dat het aantal familienamen in spoorwegsteden en -dorpen flink toenam. Aan de hand van voorbeelden demonstreert Jos dit. Daarbij is het dorp en het station van Boxtel steeds het uitgangspunt.

Jos Swanenberg is neerlandicus en werkte van 1995 tot 2009 bij de afdeling taalwetenschap van de universiteit in Nijmegen, onder meer aan het Woordenboek van de Brabantse Dialecten. Sinds 2009 is hij hoogleraar ‘Diversiteit in taal en cultuur’ aan de Universiteit van Tilburg en adviseur van de stichting Erfgoed Brabant. Jos vertelt op de Brabantdag over de regionale verscheidenheid die familienamen en dialecten met elkaar delen. Dat is niet vreemd, want in de tijd dat familienamen vaste vorm kregen, was dialect nog de moedertaal van de overgrote meerderheid van onze bevolking. Hij beantwoordt de vraag: wat leren familienamen ons over regionale verbondenheid?