Wie naar de Brabantdag Familiegeschiedenis komt, kan luisteren naar uiteenlopende verhalen en presentaties. Bijvoorbeeld naar de verhalen van Boudewijn van de Calseijde en Erik-Jan Broers. Wie zijn zij en waar gaan zij het op 4 november over hebben?

Boudewijn van de Calseijde is Zeeuw van geboorte maar zeer verbonden met ‘zijn’ Princenhage. Hij is bestuurslid en conservator van de Historische Verzameling van de Koninklijke Militaire Academie in Breda en is bekend om zijn uitgebreide kennis van de vaderlandse geschiedenis. Hij heeft meerdere publicaties op zijn naam staan.

In zijn presentatie kijkt hij naar de tweede helft van de zeventiende eeuw. De Tachtigjarige Oorlog is net achter de rug en de Vrede van Münster ligt nog vers in het geheugen. De Republiek is er in geslaagd als een van de welvarendste landen uit de oorlog te komen. Onze oude bondgenoot Engeland ziet dat met argusogen en jaloerse blikken aan. De binnenlandse toestand ter plekke, de armoede en revolutie van Cromwell zijn een ideaal middel om de lont in het kruidvat te steken. De Acte van Navigatie, met het gevolg dat de Eerste Engels-Hollandse Zeeoorlog wordt geboren.

Welke rol speelde de familie Van Nassau en hun Engelse verwanten in dit conflict?

Erik-Jan Broers is universitair docent rechtsgeschiedenis aan de Tilburg Law School. Hij heeft reeds diverse boeken en een groot aantal artikelen geschreven over de geschiedenis van het strafrecht en strafprocesrecht.

In zijn presentatie schetst hij een genuanceerd beeld van de strafrechtspraak zoals deze heeft plaatsgevonden in de eeuwen die onmiddellijk voorafgaan aan de totstandkoming van het huidige Wetboek van Strafrecht. Aan de hand van concrete strafprocessen die hebben gediend in de zeventiende en achttiende eeuw, bekijkt hij hoe toen werd omgegaan met mannen en vrouwen die het criminele pad waren opgegaan, hoe zij werden berecht en hoe zij werden bestraft. Daarbij besteedt hij speciale aandacht aan het verschijnsel van criminele benden die eertijds het Brabantse platteland onveilig maakten en zich overgaven aan diefstal, inbraak, afpersing en brandstichting.