Wie naar de Brabantdag Familiegeschiedenis komt, kan luisteren naar uiteenlopende verhalen en presentaties. Bijvoorbeeld naar de verhalen van Jan van Holsteyn en Ad van den Oord. Wie zijn zij en waar gaan zij het op 4 november over hebben?

Jan van Holsteyn is eindredacteur van het NTR televisieprogramma Verborgen Verleden. In zijn presentatie vertelt hij over de totstandkoming van dit programma. Hij gaat in op vragen als:

Hoe wordt een hoofdpersoon gekozen?

Welk onderzoek ligt aan de basis van het programma?

Hoe wordt dit onderzoek omgezet in een televisieprogramma?

De aanwezigen krijgt bovendien een sneak preview van (dele van) een aflevering van Verborgen Verleden die nog niet op tv is uitgezonden.

 

Ad van den Oord is historisch onderzoeker en publicist. Hij heeft tientallen historische boeken en artikelen geschreven over de Tweede Wereldoorlog, Brabant en over zijn woonplaats Oisterwijk.

In zijn presentatie vertelt hij over zijn nieuwe boek De Gastjes, overleven in armoede. Hoe schrijf je een verhaal over je voorouders als die niet eens een handtekening onder hun huwelijksakte kunnen plaatsen? Welke bronnen boor je aan als er geen brieven, dagboeken of memoires zijn? Ad van den Oord reconstrueert met behulp van onder andere rechtbankarchieven, kranten en interviews het leven van twee Oisterwijkse families. Het zijn de bezembinders, mattenventers en steenovenarbeiders van de familie Rokven en de oppassende vaklui van de familie Diepens. Twee families, twee gescheiden werelden… totdat hun wegen elkaar kruisen.