Toon van Gestel schreef al eerder over zijn voorouder, Jean-Charles Chantrelle. Dit keer gaat het over de kinderen die deze militair kreeg bij een vrouw met wie hij niet gehuwd was. Maar dit blijkt niet de enige voorouder van Toon te zijn, die een buitenechtelijke relatie had. Ook aan de kant van zijn moeder ontdekte Toon een bijzonder verhaal. Hij schrijft over beide voorouders in zijn tweede bijdrage.

In mijn voorgeslacht komt het (tenminste) twee keer voor:
– mijn vaders vaders vaders moeders vader (kwartier 34);
– mijn moeders moeders moeders vaders moeder (kwartier 61).

Nummer 34 van mijn kwartierstaat is Jean Charles Chantrelle. Hij was kanonnier bij de Franse troepen, die in 1793 Breda bezetten. Iedereen vierde toen feest, omdat ze van Willem V en de Hollanders af waren. Over hem ging mijn eerste bijdrage. Deze Jean-Charles overlijdt in Bétancourt-en-Vaux op 15 april 1847. In de overlijdensakte is hij de echtgenoot van Marie Antonet Evers, met wie hij in 1793 in Frankrijk voor de wet en in 1796 in Breda voor de kerk trouwde. Aangifte van zijn overlijden werd gedaan door een zoon. Deze zoon is niet verwekt bij zijn wettige vrouw, maar bij de 20 jaar jongere Marie Cathérine Amélie Dufour, met wie hij samenwoont. Jean-Charles en Marie Cathérine krijgen vier kinderen: allereerst een tweeling geboren op 25 januari 1819, die binnen 14 dagen overlijdt. Daarna wordt op 5 juni 1820 Jean Charles geboren en op 19 september 1823 Louis Honoré. Als Marie Dufour op 9 februari 1873 als 80-jarige overlijdt, is zij nog altijd een ‘jeune fille’ (jongedochter). Zij is immers ongehuwd. In de brief van de burgmeester van Betancourt aan diens collega in Breda, staat, dat hij (Jean Charles Chantrelle) slechts 12 jaar met haar (Marie Antonet Evers) is samen geweest. Hij zal dus in 1805 om welke reden dan ook uit Breda vertrokken zijn en zich (later) in Bétancourt gevestigd hebben. Wat hij als militair in de tussentijd heeft meegemaakt laat zich raden. Daar ik heb geen verdere gegevens over.

Nummer 61 van mijn kwartierstaat is Maria van Goethem uit Amsterdam. Die families hebben elkaar natuurlijk niet gekend! Alhoewel: als patriot verblijft haar vader korte tijd in Saint Omer, gevlucht voor de hertog van Brunswijk, die orde op zaken kwam brengen. Maakte hij daar kennis met andere patriotten, die in het kielzog van de Fransen in 1793 in Breda het ‘Revolutionair Comité der Bataven’ oprichtte? Maria bevalt op 31 maart 1817 ongehuwd van een zoon Johannes Stephanus. Ruim acht jaar later, op 30 december 1825 trouwt zij met Johannes Stephanus Stang, een meester-rijtuigschilder. Die is het jaar daarvoor weduwnaar geworden na een huwelijk van minstens 25 jaar. Van Aad Verouden heb ik geleerd, dat de overeenkomst in de voornamen van zoon en latere echtgenoot hoogstwaarschijnlijk geen toeval was. Ongehuwde moeders konden met het kiezen van een naam aangeven wie de biologische vader was. Johannes Stephanus Stang woonde enkele honderden meters van de moeder vandaan. Je mag er dus vanuit gaan, dat hij tijdens zijn huwelijk een kind verwekte bij Maria van Goethem, met wie hij later trouwde. Voor wie het zeker wil weten: als mannelijke nakomelingen Van Goethem hun Y-chromosomaal DNA vergelijken met dat van mannelijke nakomelingen Stang kom je erachter. Voor de eerste kunnen we in Brabant volop terecht. Zoon Johannes Stephanus werd militair en kwam in Brabant terecht en kreeg daar 13 kleinzonen Van Goethem. Van vader Johannes Stephanus Stang werd enkel een dochter volwassen. We zullen terug moeten naar zijn geboorteplaats Mannheim. Met Google krijg je inderdaad treffers op ‘Stang Mannheim’. Wellicht is het overspel van Johannes Stephanus 200 jaar later alsnog te bewijzen. Maar ik geloof het zonder dat ook wel.