Uiteraard stimuleert de stuurgroep waar mogelijk samenwerking. Erfgoed Brabant is een belangrijke samenwerkingspartner. Met de bibliotheken in Brabant wordt samenwerking gezocht, via de goede bestaande contacten met de Stadsbieb van ’s-Hertogenbosch. En ook met de Heemkundekringen worden eerste contacten gelegd. Via KBO-Brabant krijgen we toegang tot het maandblad ONS (oplage ca 130.000), dat vanaf januari zal publiceren over Bekende Brabanders en hun familiegeschiedenis.

Samenwerkingspartners

NGV

Provinciehuis Noord-Brabant

KBO Brabant

Erfgoed Brabant

Stadsbibliotheek ‘s-Hertogenbosch