‘Brabantdag Familiegeschiedenis 2017’ op zaterdag 4 november aanstaande belooft een bijzonder jaar te worden voor hen die zich al langere tijd (al of niet in clubverband) interesseren in familiegeschiedenis. Maar ook voor velen die daar tot op heden nog niet aan toe zijn gekomen. Vier Brabantse regionale clubs op het gebied van genealogie (NGV-afdelingen genoemd) hebben de handen ineengeslagen en vormen samen de Stuurgroep Brabantdag 2017. Aanleiding hiertoe is het 60 jaar bestaan van twee afdelingen. Andere clubjubilea volgen elkaar snel op in de komende jaren. Uitgangspunt is ‘ieder huis een eigen stamboom’. Samen willen ze in 2017 de schijnwerpers op familiegeschiedenis richten, om meer mensen te trekken, meer leden voor de eigen afdelingen te werven. Want: ‘familiegeschiedenis zegt veel over wie je zelf bent’ en het is boeiend te weten over je eigen meer of minder verborgen verleden.

In de afgelopen periode van 2016 is volop gebrainstormd met vertegenwoordigers van de vier regioclubs en zijn diverse plannen op tafel gekomen. Daaruit zijn conclusies getrokken en is een concreet plan 2017 gegroeid.

60 jaar

Twee van de vier Brabantse afdelingen van de NGV * vieren in dit jubileumjaar een speciaal lustrum (60 jaar bestaan). Een mooie aanleiding om in het najaar van 2017 een Brabantse dag van familiegeschiedenis te organiseren voor iedereen die geïnteresseerd is in de herkomst van zijn/haar familie. Deze dag vindt plaats op zaterdag 4 november in het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch.

Landelijke Brabantdag 4 november 2017 (provinciehuis)

Op de landelijke dag in het najaar van 2017 komen deze thema’s opnieuw aan bod, nu voor een breder publiek. Keynote speakers/experts zullen plenair deze thema’s van diverse zijden belichten. Daarnaast zijn er diverse workshops van toonaangevende inhoudsdeskundigen waar kleinere groepen geïnteresseerden aan deel kunnen nemen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een actueel thema als het onderzoek naar DNA in familiegeschiedenis en Computergenealogie.

 

Tijdens de hele dag is er een informatiemarkt met producten zoals het maken van familieboeken, genealogische computerprogramma’s etc. Ook is het de bedoeling om een plenaire paneldiscussie te organiseren met leden van Brabantse familiebedrijven onder leiding van een prominente interviewer en zo een levendige en dynamische interactie te krijgen over het belang van familiebedrijven in Brabant.

 

Als publiekstrekker voor niet-genealogen bestaat de mogelijkheid om aan de hand van bijvoorbeeld een geboortekaartje of bidprentje door experts een korte zoektocht te laten doen naar de eigen familiegeschiedenis. De meest interessante vragen komen in de middag aan bod in een plenaire sessie. Een soort ‘Tussen kunst en kitsch’ in de familiegeschiedenis.

Een Brabantse zanger/zangeres/groep of gilde(n) zal/zullen het geheel muzikaal opluisteren.

Het Brabantse provinciehuis leent zich uitstekend voor onze Brabantdag. Er zijn volop ruimtes (kleiner en zeer groot) beschikbaar gesteld. De samenwerking met de mensen in het provinciehuis belooft een warm en aangenaam onthaal.

 

De doelstelling van de dag is het op de kaart zetten van eigentijdse familiegeschiedenis met moderne onderzoeksmethoden voor een breed publiek, van beginners tot gevorderden alsmede voor (nog)niet-genealogen. Een voorzichtige schatting is dat minimaal 1000 personen geïnteresseerd zullen zijn om deze dag bij te wonen.